O xénero nos ollos

Estratexias para educar con (e pese ás) fotografías dos materiais curriculares.

Actividades
1 e 2

Quen aparece?

Quen ten protagonismo?

Actividades
3 e 4

Quen fai deporte colectivo?

Quen é fráxil? Quen é forte?

Actividades
5 e 6

Quen gaña medallas?

Quen está ao aire libre?

Actividades
7, 8 e 9

Que corpo é forte? Que corpo é delicado?

Quen parece máis vulnerable?

Que transmite cada plano?